Sejm RP - uchwała o powołaniu Instytutu im. Felczaka

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również w XX wieku – w czasach wojny, okupacji i zniewolenia. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, że braterstwo polsko-węgierskie, które sprostało wszystkim dramatycznym wyzwaniom w przeszłości, okazało się trwałe również w chwilach wolności, zwycięstwa i budowania nowej Europy. Oba narody – polski i węgierski – które w zasadniczym stopniu przyczyniły się do wielkiego przełomu politycznego w Europie, kontynuują i rozwijają swoją współpracę w warunkach bezpieczeństwa, członkostwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, występując z wieloma inicjatywami dwustronnymi i wielostronnymi, zwłaszcza w wymiarze regionalnym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe Węgier wyrażają przekonanie, że utrwalenie i rozwój wyjątkowych relacji polsko-węgierskich powinny zostać wsparte formą instytucjonalną, dlatego też występują z inicjatywą powołania do życia polsko-węgierskiej fundacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe Węgier są przekonane, że patronem fundacji powinien zostać profesor Wacław Felczak – postać symboliczna, a zarazem związana z dziejami obu państw. Jego pełne poświęcenia i bohaterskie życie przypadło na tragiczny dla obu narodów czas II wojny światowej i powojennego komunistycznego zniewolenia. Wacław Felczak był podczas wojny bohaterskim kurierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a w wyniku powojennego zniewolenia Polski – więźniem skazanym na dożywotnie więzienie, uwolnionym w następstwie zrywu z 1956 roku. Prowadzone przez niego w latach 80. na Węgrzech seminaria odegrały istotną rolę w formowaniu się  węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 roku.

Zadaniem fundacji będzie szeroko rozumiane pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że fundacja będzie realizować swoje zadania między innymi poprzez:

  1. przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
  2. wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
  3. wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych, mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw;
  4. wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu powołania Fundacji im. Wacława Felczaka.

Marszałek Sejmu

Marek Kuchciński

ustawa-sejm-kuchcinski.jpg