Rząd przyjął projekt ustawy o Instytucie im. Felczaka

Na posiedzeniu rządu  RP 16 stycznia 2018 r. przyjęto projekt ustawy, dotyczący utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

- To kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy polsko-węgierskiej - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Poinformował on, że Instytut będzie zasilany dotacją z budżetu państwa w wysokości 6 mln zł na rok, co jest kwotą podobną do tej, którą rząd węgierski przeznaczył na działanie bliźniaczej instytucji funkcjonującej w Budapeszcie.

dworczyk-michal.jpg

Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Instytut będzie wspierał współpracę naukową, inicjatywy oraz projekty naukowo-oświatowe. Zadaniem Instytutu będzie także wspieranie myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju. Będzie nadzorowany przez premiera, a ze względu na jego rangę organami instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Instytut otrzymał imię prof. Wacława Felczaka. który podczas II wojny światowej był szefem organizacji tajnych kurierów, kursujących pomiędzy okupowaną Polską a Węgrami. Później stał się jednym z twórców demokratycznej opozycji na Węgrzech.

Źródło: KPRM