Prezydent podpisał ustawę o powołaniu Instytutu

5 marca 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Działalność Instytutu ma służyć wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni, która rozwijając się na przestrzeni wieków przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie. 

Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokoleniem, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Zajmie się on także wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych, mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw. 

Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów. 

Instytut będzie nadzorowany przez premiera. Ze względu jego rangę organami  instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego. 

Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju (premier – po zasięgnięciu opinii dyrektora i Rady – będzie mógł w zarządzeniu tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe instytutu).

W latach 2018-2027 na działalność związaną z funkcjonowaniem instytutu trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa maksymalnie 60 mln zł – po 6 mln zł w każdym roku.

prezydent-duda-podpisuje.jpg

Źródło: KPRM, zdjęcie: www.prezydent.pl