"Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce”-24 lipca 1939 roku premier Wegier, Pál Teleki hrabia Szék, odmówił Hitlerowi pomocy w planowanej już, zbrojnej napaści na Polskę.

 

Węgierski mąż stanu urodził się w 1879 roku w arystokratycznej rodzinie w Budapeszcie. Po zakończeniu edukacji skierował swoje zainteresowania w stronę naukową, był profesorem i wykładowcą geografii i ekonomii. Żywo włączył się również w powstający na Węgrzech ruch skautowy, został naczelnikiem skautowym.

Kariera polityczna Telekiego rozpoczęła się od jego udziału w konferencji Pokojowej w Wersalu w 1919 roku. Był premierem Węgier w latach 1920 – 1921 i 1939 – 1941. Wielki przyjaciel Polski. Dzięki jego decyzjom a częściowo dzięki osobistemu wsparciu finansowemu, Polska otrzymała od Węgier nieocenioną pomoc materiałową w ciężkich chwilach wojny bolszewickiej 1920 roku. W roku 1939 odmówił Hitlerowi jakiejkolwiek współpracy w działaniach zbrojnych przeciwko Polsce, argumentując swa postawę kwestiami honoru i wielowiekowej przyjaźni między narodami węgierskim i polskim.

Na wieść o ataku Niemiec na Jugosławię przez terytorium Węgier popełnił samobójstwo, nie chcąc dalej uczestniczyć w kolaboracji z Hitlerem.

„ Naród czuje, że straciliśmy nasz honor. Sprzymierzyliśmy się z draniami. Staniemy się narodem śmieci. Ja jestem temu winny.”

 

M.B