Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ( Dz. U. 2018 r., poz. 2168) ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w zakresie wydawania oraz promocji książek i publikacji dotyczących Polski i Węgier; edycja na 2019r.

Konkurs ma na celu rozpowszechnianie (promocja i dystrybucja) polskich oraz węgierskich dzieł służących zacieśnianiu wiedzy i współpracy polsko-węgierskiej w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki, kultury, nauki i oświaty, polityki, sportu i spraw społecznych. Konkursem objęte są w szczególności takie dzieła jak:

a)            utwory naukowe i popularnonaukowe dotyczące Polski i Węgier w szczególności z dziedziny geopolityki i geostrategii, historii, kultury, nauki, edukacji, polityki, spraw społecznych, sportu w XX wieku oraz okresu transformacji po 1989 roku

b)           klasyka polskiej i węgierskiej literatury dla dzieci i młodzieży

c)            literatura piękna polska lub węgierska.

d)           publikacje słownikowe, encyklopedyczne, leksykalne, itp.

Przedsięwzięcia powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do końca grudnia 2019r. Warunki realizacji przedsięwzięć określa regulamin konkursu dostępny tutaj oraz umowa o dofinansowanie.

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku składa się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus/ w zakładce "stypendia i dofinansowania"

Wniosek można złożyć do dnia 16 czerwca 2019r.

Tutaj możesz złożyć wniosek

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka