Marszałkowie Polski i Węgier w Krasiczynie

W czasie Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów na Zamku w Krasiczynie miało miejsce spotkanie marszałków parlamentów naszych krajów. W sobotę 24 listopada marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozmawiał z przewodniczącym węgierskiego parlamentu László Kövérem. Tematem była współpraca bilateralna i w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Po rozmowie szefów obu izb odbyło się inauguracyjne posiedzenie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, poprzedzone uroczystością wręczenia nominacji jej członkom. Następnie Marek Kuchciński i László Kövér spotkali się z uczestnikami I Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów.

  • 11:00 Spotkanie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem 
  • 15:30-16:30 „Dlaczego warto chcieć?” - spotkanie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra z uczestnikami I Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów

zdjęcie sejm.pl