Pracownik Działu Programowego

Na siedzibę poszukujemy do wynajęcia lokalu typu biurowego

Węgrzy i Powstanie Warszawskie

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka zatrudni nauczyciela języka węgierskiego

"Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce”-

Ojciec dziś

Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej

„PŁYWAĆ PRZECIW WODZIE” Uniwersytety cz. II

​ XIV i XV wiek to czas nazwany „jesienią Średniowiecza” (Jan Huizinga). Następował kres znanego świata. Trwała wielka schizma zachodnia (aż do 1415 roku), a świat podzielił się na dwie obediencje: rzymską i awiniońską. Pojawiały się nowe zapatrywania na Kościół i zakres jego władztwa, ale też na jego ustrój wewnętrzny. Sfomułowano pogląd, zgodnie z którym papież nie może pełnić sam jeden…

Śmiech i złość

Fundusz Trójmorza nabiera rozpędu. Pomoże w transgranicznych inwestycjach

Bicz numer 7

Nihil novi

Słowacja między Wschodem a Zachodem

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Najpopularniejsze

Ogłoszenie o konkursie

Węgrzy i Powstanie Warszawskie

Po co katolicyzm Europie?

Spotkanie Marszałka Sejmu z węgierskimi uczniami

900 pokaż